Release 4

4.3.15.2 HL7 Version 2 Table 0002

Vocabulary Work Group Maturity Level: N/AExternal Use Context: Any

This is a table defined as part of HL7 v2 .

Summary

Code System URL:http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0002
Value Set URL:http://terminology.hl7.org/ValueSet/v2-0002
Version:2.9
Name:v2.0002
Title:v2 MARITAL STATUS
Definition:

FHIR Value set/code system definition for HL7 v2 table 0002 ( MARITAL STATUS)

OID:??
CodeSystem ResourceXML / JSON
ValueSet ResourceXML / JSON

Note: V2 code systems may or may not be case sensitive. V2 Code systems will have the CodeSystem.caseSensitive correctly populated in a future version of this specification.

This value set is not currently used

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0002 defines the following codes:

CodeDisplayDefinitionVersion
A en: Separated
de: getrennt lebend
nl: Uit elkaar
from v2.1
B en: Unmarried
de: ledig
nl: Niet getrouwd
added v2.4
C en: Common law
de: eheähnliche Gemeinschaft
nl: Volgens jurisprudentie
added v2.4
D en: Divorced
de: geschieden
nl: Gescheiden na huwelijk
from v2.1
E en: Legally Separated
de: rechtskräftig getrennt
nl: Wettelijk gescheiden
added v2.4
G en: Living together
de: zusammenlebend
nl: Samenlevend
added v2.4
I en: Interlocutory
de: ---
nl: Tijdelijke overeenkomst
added v2.4
M en: Married
de: verheiratet
nl: Getrouwd
from v2.1
N en: Annulled
de: annulliert
nl: Nietig verklaard
added v2.4
O en: Other
de: sonstiges
nl: Anders
added v2.4
P en: Domestic partner
de: häuslicher Partner
nl: Huisgenoot
added v2.4
R en: Registered domestic partner
de: ---
nl: Geregistreerd partnerschap
added v2.4
S en: Single
de: allein lebend
nl: Alleenstaand
from v2.1
T en: Unreported
de: keine Angabe
nl: Niet vermeld
added v2.4
U en: Unknown
de: unbekannt
nl: Onbekend
added v2.4
W en: Widowed
de: verwitwet
nl: Weduwe/weduwnaar
from v2.1

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0002 defines the following codes:

CodeDisplayDefinitionVersion
A Separatedfrom v2.1
B Unmarriedadded v2.4
C Common lawadded v2.4
D Divorcedfrom v2.1
E Legally Separatedadded v2.4
G Living togetheradded v2.4
I Interlocutoryadded v2.4
M Marriedfrom v2.1
N Annulledadded v2.4
O Otheradded v2.4
P Domestic partneradded v2.4
R Registered domestic partneradded v2.4
S Singlefrom v2.1
T Unreportedadded v2.4
U Unknownadded v2.4
W Widowedfrom v2.1

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0002 defines the following codes:

CodeDisplayDefinitionVersion
A getrennt lebendfrom v2.1
B ledigadded v2.4
C eheähnliche Gemeinschaftadded v2.4
D geschiedenfrom v2.1
E rechtskräftig getrenntadded v2.4
G zusammenlebendadded v2.4
I ---added v2.4
M verheiratetfrom v2.1
N annulliertadded v2.4
O sonstigesadded v2.4
P häuslicher Partneradded v2.4
R ---added v2.4
S allein lebendfrom v2.1
T keine Angabeadded v2.4
U unbekanntadded v2.4
W verwitwetfrom v2.1

Dit code systeem http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0002 definieert de volgende codes:

CodeDisplayDefinitionVersie
A Uit elkaarfrom v2.1
B Niet getrouwdadded v2.4
C Volgens jurisprudentieadded v2.4
D Gescheiden na huwelijkfrom v2.1
E Wettelijk gescheidenadded v2.4
G Samenlevendadded v2.4
I Tijdelijke overeenkomstadded v2.4
M Getrouwdfrom v2.1
N Nietig verklaardadded v2.4
O Andersadded v2.4
P Huisgenootadded v2.4
R Geregistreerd partnerschapadded v2.4
S Alleenstaandfrom v2.1
T Niet vermeldadded v2.4
U Onbekendadded v2.4
W Weduwe/weduwnaarfrom v2.1