Release 4

4.3.15.63 HL7 Version 2 Table 0063

Vocabulary Work Group Maturity Level: N/AExternal Use Context: Any

This is a table defined as part of HL7 v2 .

Summary

Code System URL:http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0063
Value Set URL:http://terminology.hl7.org/ValueSet/v2-0063
Version:2.9
Name:v2.0063
Title:v2 Relationship
Definition:

FHIR Value set/code system definition for HL7 v2 table 0063 ( Relationship)

OID:??
CodeSystem ResourceXML / JSON
ValueSet ResourceXML / JSON

Note: V2 code systems may or may not be case sensitive. V2 Code systems will have the CodeSystem.caseSensitive correctly populated in a future version of this specification.

This value set is not currently used

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0063 defines the following codes:

CodeDisplayDefinitionVersion
ASC en: Associate
de: Collègue
nl: Zakenpartner
added v2.4
BRO en: Brother
de: Bruder
nl: Broer
added v2.4
CGV en: Care giver
de: Pflegeeltern
nl: Zorgverlener
added v2.4
CHD en: Child
de: Kind
nl: Kind
added v2.4
DEP en: Handicapped dependent
de: Begleitperson für Hilfsbedürftige
nl: Gehandicapt afhankelijke
added v2.4
DOM en: Life partner
de: Lebenspartner
nl: Levenspartner
added v2.4
EMC en: Emergency contact
de: Ansprechpartner in Notfällen
nl: Noodgeval contact
added v2.4
EME en: Employee
de: Angestellter
nl: Werknemer
added v2.4
EMR en: Employer
de: Arbeitgeber
nl: Eployer
added v2.4
EXF en: Extended family
de: erweiterter Familienkreis
nl: Verre familie
added v2.4
FCH en: Foster child
de: Pflegekind
nl: Pleegkind
added v2.4
FND en: Friend
de: Freund
added v2.4
FTH en: Father
de: Vater
nl: Vader
added v2.4
GCH en: Grandchild
de: Enkel
nl: Kleinkind
added v2.4
GRD en: Guardian
de: Pate
nl: Voogd
added v2.4
GRP en: Grandparent
de: Großeltern
nl: Grootouder
added v2.4
MGR Manageradded v2.4
MTH en: Mother
de: Mutter
nl: Moeder
added v2.4
NCH en: Natural child
de: eigenes Kind
nl: Biologisch kind
added v2.4
NON en: None
de: keine
nl: Geen
added v2.4
OAD en: Other adult
de: anderer Erwachsener
nl: Andere volwassene
added v2.4
OTH en: Other
de: andere
nl: Anders
added v2.4
OWN en: Owner
de: Eigentümer
nl: Eigenaar
added v2.4
PAR en: Parent
de: Eltern
nl: Ouder
added v2.4
SCH en: Stepchild
de: Stiefkind
nl: Stiefkind
added v2.4
SEL en: Self
de: selbst
nl: Zelf
added v2.4
SIB en: Sibling
de: Geschwister
nl: Broer/zus
added v2.4
SIS en: Sister
de: Schwester
nl: Zus
added v2.4
SPO en: Spouse
de: Partner
nl: Huwelijkse partner
added v2.4
TRA Traineradded v2.4
UNK en: Unknown
de: unbekannt
nl: Onbekend
added v2.4
WRD en: Ward of court
de: Vormund
nl: Wettelijke voogd
added v2.4

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0063 defines the following codes:

CodeDisplayDefinitionVersion
ASC Associateadded v2.4
BRO Brotheradded v2.4
CGV Care giveradded v2.4
CHD Childadded v2.4
DEP Handicapped dependentadded v2.4
DOM Life partneradded v2.4
EMC Emergency contactadded v2.4
EME Employeeadded v2.4
EMR Employeradded v2.4
EXF Extended familyadded v2.4
FCH Foster childadded v2.4
FND Friendadded v2.4
FTH Fatheradded v2.4
GCH Grandchildadded v2.4
GRD Guardianadded v2.4
GRP Grandparentadded v2.4
MGR Manageradded v2.4
MTH Motheradded v2.4
NCH Natural childadded v2.4
NON Noneadded v2.4
OAD Other adultadded v2.4
OTH Otheradded v2.4
OWN Owneradded v2.4
PAR Parentadded v2.4
SCH Stepchildadded v2.4
SEL Selfadded v2.4
SIB Siblingadded v2.4
SIS Sisteradded v2.4
SPO Spouseadded v2.4
TRA Traineradded v2.4
UNK Unknownadded v2.4
WRD Ward of courtadded v2.4

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0063 defines the following codes:

CodeDisplayDefinitionVersion
ASC Collègueadded v2.4
BRO Bruderadded v2.4
CGV Pflegeelternadded v2.4
CHD Kindadded v2.4
DEP Begleitperson für Hilfsbedürftigeadded v2.4
DOM Lebenspartneradded v2.4
EMC Ansprechpartner in Notfällenadded v2.4
EME Angestellteradded v2.4
EMR Arbeitgeberadded v2.4
EXF erweiterter Familienkreisadded v2.4
FCH Pflegekindadded v2.4
FND Freundadded v2.4
FTH Vateradded v2.4
GCH Enkeladded v2.4
GRD Pateadded v2.4
GRP Großelternadded v2.4
MGR Manageradded v2.4
MTH Mutteradded v2.4
NCH eigenes Kindadded v2.4
NON keineadded v2.4
OAD anderer Erwachseneradded v2.4
OTH andereadded v2.4
OWN Eigentümeradded v2.4
PAR Elternadded v2.4
SCH Stiefkindadded v2.4
SEL selbstadded v2.4
SIB Geschwisteradded v2.4
SIS Schwesteradded v2.4
SPO Partneradded v2.4
TRA Traineradded v2.4
UNK unbekanntadded v2.4
WRD Vormundadded v2.4

Dit code systeem http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0063 definieert de volgende codes:

CodeDisplayDefinitionVersie
ASC Zakenpartneradded v2.4
BRO Broeradded v2.4
CGV Zorgverleneradded v2.4
CHD Kindadded v2.4
DEP Gehandicapt afhankelijkeadded v2.4
DOM Levenspartneradded v2.4
EMC Noodgeval contactadded v2.4
EME Werknemeradded v2.4
EMR Eployeradded v2.4
EXF Verre familieadded v2.4
FCH Pleegkindadded v2.4
FND Friendadded v2.4
FTH Vaderadded v2.4
GCH Kleinkindadded v2.4
GRD Voogdadded v2.4
GRP Grootouderadded v2.4
MGR Manageradded v2.4
MTH Moederadded v2.4
NCH Biologisch kindadded v2.4
NON Geenadded v2.4
OAD Andere volwasseneadded v2.4
OTH Andersadded v2.4
OWN Eigenaaradded v2.4
PAR Ouderadded v2.4
SCH Stiefkindadded v2.4
SEL Zelfadded v2.4
SIB Broer/zusadded v2.4
SIS Zusadded v2.4
SPO Huwelijkse partneradded v2.4
TRA Traineradded v2.4
UNK Onbekendadded v2.4
WRD Wettelijke voogdadded v2.4