Release 4

4.3.15.144 HL7 Version 2 Table 0144

Vocabulary Work Group Maturity Level: N/AExternal Use Context: Any

This is a table defined as part of HL7 v2 .

Summary

Code System URL:http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0144
Value Set URL:http://terminology.hl7.org/ValueSet/v2-0144
Version:2.9
Name:v2.0144
Title:v2 ELIGIBILITY SOURCE
Definition:

FHIR Value set/code system definition for HL7 v2 table 0144 ( ELIGIBILITY SOURCE)

OID:??
CodeSystem ResourceXML / JSON
ValueSet ResourceXML / JSON

Note: V2 code systems may or may not be case sensitive. V2 Code systems will have the CodeSystem.caseSensitive correctly populated in a future version of this specification.

This value set is not currently used

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0144 defines the following codes:

CodeDisplayDefinitionVersion
1 en: Insurance company
de: Versicherung / Krankenkasse
nl: Verzekeraar
added v2.2
2 en: Employer
de: Arbeitgeber
nl: Werkgever
added v2.2
3 en: Insured presented policy
de: vorgelegte Versicherungspolice
nl: Door verzekerde getoonde polis
added v2.2
4 en: Insured presented card
de: Vorgelegte Krankenversichertenkarte (KVK)
nl: Door verzekerde getoonde kaart
added v2.2
5 en: Signed statement on file
de: Unterschriebenene Bestätigung
nl: Ondertekenende mededeling op schrift
added v2.2
6 en: Verbal information
de: mündliche Angabe
nl: Mondelinge mededeling
added v2.2
7 en: None
de: keine
nl: Geen
added v2.2

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0144 defines the following codes:

CodeDisplayDefinitionVersion
1 Insurance companyadded v2.2
2 Employeradded v2.2
3 Insured presented policyadded v2.2
4 Insured presented cardadded v2.2
5 Signed statement on fileadded v2.2
6 Verbal informationadded v2.2
7 Noneadded v2.2

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0144 defines the following codes:

CodeDisplayDefinitionVersion
1 Versicherung / Krankenkasseadded v2.2
2 Arbeitgeberadded v2.2
3 vorgelegte Versicherungspoliceadded v2.2
4 Vorgelegte Krankenversichertenkarte (KVK)added v2.2
5 Unterschriebenene Bestätigungadded v2.2
6 mündliche Angabeadded v2.2
7 keineadded v2.2

Dit code systeem http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0144 definieert de volgende codes:

CodeDisplayDefinitionVersie
1 Verzekeraaradded v2.2
2 Werkgeveradded v2.2
3 Door verzekerde getoonde polisadded v2.2
4 Door verzekerde getoonde kaartadded v2.2
5 Ondertekenende mededeling op schriftadded v2.2
6 Mondelinge mededelingadded v2.2
7 Geenadded v2.2