Release 4

4.3.15.301 HL7 Version 2 Table 0301

Vocabulary Work Group Maturity Level: N/AExternal Use Context: Any

This is a table defined as part of HL7 v2 .

Summary

Code System URL:http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0301
Value Set URL:http://terminology.hl7.org/ValueSet/v2-0301
Version:2.9
Name:v2.0301
Title:v2 Universal ID type
Definition:

FHIR Value set/code system definition for HL7 v2 table 0301 ( Universal ID type)

OID:??
CodeSystem ResourceXML / JSON
ValueSet ResourceXML / JSON

Note: V2 code systems may or may not be case sensitive. V2 Code systems will have the CodeSystem.caseSensitive correctly populated in a future version of this specification.

This value set is not currently used

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0301 defines the following codes:

CodeDisplayDefinitionCommentsVersion
CAP College of American Pathologist Accreditation Numberadded v2.9
CLIA en: Clinical Laboratory Improvement Amendments
nl: Clinical laboratory Improvement Amendments. Ondersteunt gebruik van organisatie-identificatie als een nummer toegekend door "CLIA" (voor labs). In gebruik bij Amerikaanse ministerie van defensie
added v2.7
CLIP en: Clinical laboratory Improvement Program
nl: Clinical laboratory Improvement Program. Ondersteunt gebruik van organisatie-identificatie als een nummer toegekend door "CLIP" (voor labs). In gebruik bij Amerikaanse ministerie van defensie
added v2.7
DNS en: Domain Name System
de: Internet-Adresse
nl: Een internet hostname, conform RFC 1035; of een IP-adres. In ASCII-tekens of als integers, met punten tussen componenten ("puntnotatie").
added v2.3
EUI64 en: IEEE 64-bit Extended Unique Identifier
nl: IEEE 64-bit Extended Unique Identifier bestaat uit een 24-bit bedrijfsidentificatie en een 40-bit instance-identificatie. De waarde moet 16 ASCII HEX tekens lang zijn, bijvoorbeeld, "AABBCC1122334455". De 24-bit bedrijfsidentificatie, voorheen bekend als Organizationally Unique Identifier (OUI-24), is gegarandeerd wereldwijd uniek. De 40-bit extensies worden toegekend door fabrikanten. Deze identificatie wordt meest gebruikt in apparaatinterfaces (bijv., "MAC" adressen voor IPv4 & IPv6). [Zie http://standards.ieee.org/regauth/oui/tutorials/EUI64.html voor een gedetailleerde uitleg van de structuur.]
en: OUI-24 values are administered by the IEEE Registration Authority.
nl: OUI-24 waarden worden bijgehouden door de IEEE Registration Authority.
added v2.7
GUID en: globally unique identifier
de: GUID
nl: Zelfde als UUID.
en: Retained for backward compatibility only as of v2.7; use UUID instead
nl: Alleen voor backward compatibiliteit sinds v2.7; gebruik UUID
added v2.3
HCD en: CEN Healthcare Coding Identifier
nl: De CEN Healthcare Coding Scheme Designator
en: Retained for backward compatibility only as of v2.7; does not identify Assigning Authorities
nl: Alleen voor backward compatibiliteit sinds v2.7; identificeert geen toekennende autoriteiten (Assigning Authority)
added v2.3
HL7 en: HL7 registration schemes
de: für HL7 reserviert
nl: HL7 registratieschema's
en: Retained for backward compatibility only as of v2.7; HL7 assigns ISO OIDs for Assigning Authorities
nl: Alleen voor backward compatibiliteit sinds v2.7; HL7 kent ISO OID's toe voor toekennende autoriteiten (Assigning Authority)
added v2.3
ISO en: ISO Object Identifier
de: ISO-ID
nl: Een Internationaal Standaardisatie Orgaan Object IDentificatie (OID), conform ISO/IEC 8824. Structuur is decimale getallen gescheiden door punten; aanbevolen grens is 64 tekens.
added v2.3
L en: Local
de: reserviert für lokale Tabellen
nl: Deze zijn gereserveerd voor lokaal gedefinieerde codesystemen
Retained for backward compatibility only as of v 2.8added v2.3
L,M,N en: Local
de: reserviert für lokale Tabellen
nl: Deze zijn gereserveerd voor lokaal gedefinieerde codesystemen
en: Retained for backward compatibility only as of v 2.8
nl: Alleen voor backward compatibiliteit sinds v2.8.
added v2.3
M en: Local
de: reserviert für lokale Tabellen
nl: Deze zijn gereserveerd voor lokaal gedefinieerde codesystemen
Retained for backward compatibility only as of v 2.8added v2.3
N en: Local
de: reserviert für lokale Tabellen
nl: Deze zijn gereserveerd voor lokaal gedefinieerde codesystemen
Retained for backward compatibility only as of v 2.8added v2.3
NPI US National Provider Identifieradded v2.9
Random en: Random
de: beliebig
nl: Meestal een base64 gecodeerde string met willekeurige bits.
en: Retained for backward compatibility only as of v2.7; equivalent to a locally defined entity identifier scheme; use L. M, or N instead.
nl: Alleen voor backward compatibiliteit sinds v2.7; equivalent aan lokaal gedefinieerde identificatiesystemen; gebruik L, M, of N.
added v2.3
URI en: Uniform Resource Identifier
de: URI
added v2.5
UUID en: Universal Unique Identifier
de: UUID
nl: De DCE Universal Unique Identifier, conform RFC 4122. Aanbevolen structuur is 32 hexadecimale getalen gescheiden door koppeltekens, met cijfergroepering 8-4-4-4-12
added v2.3
x400 en: X.400 MHS identifier
de: X.400
nl: Een X.400 MHS identificatie. Aanbevolen format is conform RFC 1649
added v2.3
x500 en: X500 directory Name
de: X.500 Verzeichnis­name
nl: Een X.500 directory-naam
added v2.3

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0301 defines the following codes:

CodeDisplayDefinitionCommentsVersion
CAP College of American Pathologist Accreditation Numberadded v2.9
CLIA Clinical Laboratory Improvement Amendmentsadded v2.7
CLIP Clinical laboratory Improvement Programadded v2.7
DNS Domain Name Systemadded v2.3
EUI64 IEEE 64-bit Extended Unique IdentifierOUI-24 values are administered by the IEEE Registration Authority.added v2.7
GUID globally unique identifierRetained for backward compatibility only as of v2.7; use UUID insteadadded v2.3
HCD CEN Healthcare Coding IdentifierRetained for backward compatibility only as of v2.7; does not identify Assigning Authoritiesadded v2.3
HL7 HL7 registration schemesRetained for backward compatibility only as of v2.7; HL7 assigns ISO OIDs for Assigning Authoritiesadded v2.3
ISO ISO Object Identifieradded v2.3
L LocalRetained for backward compatibility only as of v 2.8added v2.3
L,M,N LocalRetained for backward compatibility only as of v 2.8added v2.3
M LocalRetained for backward compatibility only as of v 2.8added v2.3
N LocalRetained for backward compatibility only as of v 2.8added v2.3
NPI US National Provider Identifieradded v2.9
Random RandomRetained for backward compatibility only as of v2.7; equivalent to a locally defined entity identifier scheme; use L. M, or N instead.added v2.3
URI Uniform Resource Identifieradded v2.5
UUID Universal Unique Identifieradded v2.3
x400 X.400 MHS identifieradded v2.3
x500 X500 directory Nameadded v2.3

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0301 defines the following codes:

CodeDisplayDefinitionCommentsVersion
CAP added v2.9
CLIA added v2.7
CLIP added v2.7
DNS Internet-Adresseadded v2.3
EUI64 added v2.7
GUID GUIDadded v2.3
HCD added v2.3
HL7 für HL7 reserviertadded v2.3
ISO ISO-IDadded v2.3
L reserviert für lokale Tabellenadded v2.3
L,M,N reserviert für lokale Tabellenadded v2.3
M reserviert für lokale Tabellenadded v2.3
N reserviert für lokale Tabellenadded v2.3
NPI added v2.9
Random beliebigadded v2.3
URI URIadded v2.5
UUID UUIDadded v2.3
x400 X.400added v2.3
x500 X.500 Verzeichnis­nameadded v2.3

Dit code systeem http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0301 definieert de volgende codes:

CodeDisplayDefinitionCommentaarVersie
CAP added v2.9
CLIA Clinical laboratory Improvement Amendments. Ondersteunt gebruik van organisatie-identificatie als een nummer toegekend door "CLIA" (voor labs). In gebruik bij Amerikaanse ministerie van defensieadded v2.7
CLIP Clinical laboratory Improvement Program. Ondersteunt gebruik van organisatie-identificatie als een nummer toegekend door "CLIP" (voor labs). In gebruik bij Amerikaanse ministerie van defensieadded v2.7
DNS Een internet hostname, conform RFC 1035; of een IP-adres. In ASCII-tekens of als integers, met punten tussen componenten ("puntnotatie").added v2.3
EUI64 IEEE 64-bit Extended Unique Identifier bestaat uit een 24-bit bedrijfsidentificatie en een 40-bit instance-identificatie. De waarde moet 16 ASCII HEX tekens lang zijn, bijvoorbeeld, "AABBCC1122334455". De 24-bit bedrijfsidentificatie, voorheen bekend als Organizationally Unique Identifier (OUI-24), is gegarandeerd wereldwijd uniek. De 40-bit extensies worden toegekend door fabrikanten. Deze identificatie wordt meest gebruikt in apparaatinterfaces (bijv., "MAC" adressen voor IPv4 & IPv6). [Zie http://standards.ieee.org/regauth/oui/tutorials/EUI64.html voor een gedetailleerde uitleg van de structuur.]OUI-24 waarden worden bijgehouden door de IEEE Registration Authority.added v2.7
GUID Zelfde als UUID.Alleen voor backward compatibiliteit sinds v2.7; gebruik UUIDadded v2.3
HCD De CEN Healthcare Coding Scheme DesignatorAlleen voor backward compatibiliteit sinds v2.7; identificeert geen toekennende autoriteiten (Assigning Authority)added v2.3
HL7 HL7 registratieschema'sAlleen voor backward compatibiliteit sinds v2.7; HL7 kent ISO OID's toe voor toekennende autoriteiten (Assigning Authority)added v2.3
ISO Een Internationaal Standaardisatie Orgaan Object IDentificatie (OID), conform ISO/IEC 8824. Structuur is decimale getallen gescheiden door punten; aanbevolen grens is 64 tekens.added v2.3
L Deze zijn gereserveerd voor lokaal gedefinieerde codesystemenadded v2.3
L,M,N Deze zijn gereserveerd voor lokaal gedefinieerde codesystemenAlleen voor backward compatibiliteit sinds v2.8.added v2.3
M Deze zijn gereserveerd voor lokaal gedefinieerde codesystemenadded v2.3
N Deze zijn gereserveerd voor lokaal gedefinieerde codesystemenadded v2.3
NPI added v2.9
Random Meestal een base64 gecodeerde string met willekeurige bits.Alleen voor backward compatibiliteit sinds v2.7; equivalent aan lokaal gedefinieerde identificatiesystemen; gebruik L, M, of N.added v2.3
URI Uniform Resource Identifieradded v2.5
UUID De DCE Universal Unique Identifier, conform RFC 4122. Aanbevolen structuur is 32 hexadecimale getalen gescheiden door koppeltekens, met cijfergroepering 8-4-4-4-12added v2.3
x400 Een X.400 MHS identificatie. Aanbevolen format is conform RFC 1649added v2.3
x500 Een X.500 directory-naamadded v2.3