Release 4

4.3.15.344 HL7 Version 2 Table 0344

Vocabulary Work Group Maturity Level: N/AExternal Use Context: Any

This is a table defined as part of HL7 v2 .

Summary

Code System URL:http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0344
Value Set URL:http://terminology.hl7.org/ValueSet/v2-0344
Version:2.9
Name:v2.0344
Title:v2 Patient’s relationship to insured
Definition:

FHIR Value set/code system definition for HL7 v2 table 0344 ( Patient’s relationship to insured)

OID:??
CodeSystem ResourceXML / JSON
ValueSet ResourceXML / JSON

Note: V2 code systems may or may not be case sensitive. V2 Code systems will have the CodeSystem.caseSensitive correctly populated in a future version of this specification.

This value set is not currently used

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0344 defines the following codes:

CodeDisplayDefinitionVersion
01 en: Patient is insured
nl: Patiënt is zelf verzekerd
added v2.3.1
02 en: Spouse
nl: Echtgenoot
added v2.3.1
03 en: Natural child/insured financial responsibility
nl: Biologisch kind/financiële verantwoordelijkheid verzekerde
added v2.3.1
04 en: Natural child/Insured does not have financial responsibility
nl: Biologisch kind/geen financiële verantwoordelijkheid verzekerde
added v2.3.1
05 en: Step child
nl: Stiefkind
added v2.3.1
06 en: Foster child
nl: Pleegkind
added v2.3.1
07 en: Ward of the court
nl: Wettelijk voogd
added v2.3.1
08 en: Employee
nl: Werknemer
added v2.3.1
09 en: Unknown
nl: Onbekend
added v2.3.1
10 en: Handicapped dependent
de: behinderter Angehöriger
nl: Gehandicapt afhankelijke
added v2.3.1
11 en: Organ donor
de: Organspender
nl: Orgaandonor
added v2.3.1
12 en: Cadaver donor
de: Körper-/Leichenspender (bspw. für anatomische Studien; wir Organspender, nur nach dem Tod)
nl: Kadaverdonor
added v2.3.1
13 en: Grandchild
de: Enkel
nl: Kleinkind
added v2.3.1
14 en: Niece/nephew
de: Nichte/Neffe
nl: Nicht/neef
added v2.3.1
15 en: Injured plaintiff
de: verletzter Kläger
nl: Gewonde aanklagende partij
added v2.3.1
16 en: Sponsored dependent
de: Unterhaltsberechtigter
nl: Gesponsorde afhankelijke
added v2.3.1
17 en: Minor dependent of a minor dependent
de: Kind eines Minderjährigen
nl: Minderjarige afhankelijke van minderjarige afhankelijke
added v2.3.1
18 en: Parent
de: Eltern
nl: Ouder
added v2.3.1
19 en: Grandparent
de: Großeltern
nl: Grootouder
added v2.3.1

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0344 defines the following codes:

CodeDisplayDefinitionVersion
01 Patient is insuredadded v2.3.1
02 Spouseadded v2.3.1
03 Natural child/insured financial responsibilityadded v2.3.1
04 Natural child/Insured does not have financial responsibilityadded v2.3.1
05 Step childadded v2.3.1
06 Foster childadded v2.3.1
07 Ward of the courtadded v2.3.1
08 Employeeadded v2.3.1
09 Unknownadded v2.3.1
10 Handicapped dependentadded v2.3.1
11 Organ donoradded v2.3.1
12 Cadaver donoradded v2.3.1
13 Grandchildadded v2.3.1
14 Niece/nephewadded v2.3.1
15 Injured plaintiffadded v2.3.1
16 Sponsored dependentadded v2.3.1
17 Minor dependent of a minor dependentadded v2.3.1
18 Parentadded v2.3.1
19 Grandparentadded v2.3.1

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0344 defines the following codes:

CodeDisplayDefinitionVersion
01 added v2.3.1
02 added v2.3.1
03 added v2.3.1
04 added v2.3.1
05 added v2.3.1
06 added v2.3.1
07 added v2.3.1
08 added v2.3.1
09 added v2.3.1
10 behinderter Angehörigeradded v2.3.1
11 Organspenderadded v2.3.1
12 Körper-/Leichenspender (bspw. für anatomische Studien; wir Organspender, nur nach dem Tod)added v2.3.1
13 Enkeladded v2.3.1
14 Nichte/Neffeadded v2.3.1
15 verletzter Klägeradded v2.3.1
16 Unterhaltsberechtigteradded v2.3.1
17 Kind eines Minderjährigenadded v2.3.1
18 Elternadded v2.3.1
19 Großelternadded v2.3.1

Dit code systeem http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0344 definieert de volgende codes:

CodeDisplayDefinitionVersie
01 Patiënt is zelf verzekerdadded v2.3.1
02 Echtgenootadded v2.3.1
03 Biologisch kind/financiële verantwoordelijkheid verzekerdeadded v2.3.1
04 Biologisch kind/geen financiële verantwoordelijkheid verzekerdeadded v2.3.1
05 Stiefkindadded v2.3.1
06 Pleegkindadded v2.3.1
07 Wettelijk voogdadded v2.3.1
08 Werknemeradded v2.3.1
09 Onbekendadded v2.3.1
10 Gehandicapt afhankelijkeadded v2.3.1
11 Orgaandonoradded v2.3.1
12 Kadaverdonoradded v2.3.1
13 Kleinkindadded v2.3.1
14 Nicht/neefadded v2.3.1
15 Gewonde aanklagende partijadded v2.3.1
16 Gesponsorde afhankelijkeadded v2.3.1
17 Minderjarige afhankelijke van minderjarige afhankelijkeadded v2.3.1
18 Ouderadded v2.3.1
19 Grootouderadded v2.3.1