Release 4

4.3.15.368 HL7 Version 2 Table 0368

Vocabulary Work Group Maturity Level: N/AExternal Use Context: Any

This is a table defined as part of HL7 v2 .

Summary

Code System URL:http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0368
Value Set URL:http://terminology.hl7.org/ValueSet/v2-0368
Version:2.9
Name:v2.0368
Title:v2 Remote control command
Definition:

FHIR Value set/code system definition for HL7 v2 table 0368 ( Remote control command)

OID:??
CodeSystem ResourceXML / JSON
ValueSet ResourceXML / JSON

Note: V2 code systems may or may not be case sensitive. V2 Code systems will have the CodeSystem.caseSensitive correctly populated in a future version of this specification.

This value set is not currently used

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0368 defines the following codes:

CodeDisplayDefinitionCommentsVersion
AB en: Abort
nl: Afbreken
added v2.4
AF en: Aliquot From container
nl: Aliquot uit container
en: See desc. below
nl: Zie omschrijving hieronder
added v2.8
AT en: Aliquot To container
nl: Aliquot naar container
en: See desc. below
nl: Zie omschrijving hieronder
added v2.8
CL en: Clear
nl: Wissen
added v2.4
CN en: Clear Notification
nl: Wis melding
added v2.4
DI en: Disable Sending Events
nl: Versturen event deactiveren
added v2.4
EN en: Enable Sending Events
nl: Versturen events activeren
added v2.4
ES en: Emergency -stop
nl: Noodstop
added v2.4
EX en: Execute (command specified in field Parameters (ST) 01394)
nl: Uitvoeren (commando gespecificeerd in veld Parameters (ST) 01394)
added v2.4
IN en: Initialize/Initiate
nl: Initialiseren/Starten
added v2.4
LC en: Local Control Request
nl: Lokaal besturingsverzoek
added v2.4
LK en: Lock
nl: Vergrendelen
added v2.4
LO en: Load
nl: Laden
added v2.4
PA en: Pause
nl: Pauzeren
added v2.4
RC en: Remote Control Request
nl: Extern besturingsverzoek
added v2.4
RE en: Resume
nl: Hervatten
added v2.4
SA en: Sampling
nl: Sampelen
added v2.4
SU en: Setup
nl: Instellingen
added v2.4
TT en: Transport To
nl: Transport naar
added v2.4
UC en: Unlock
nl: Ontgrendelen
added v2.4
UN en: Unload
nl: Uitladen
added v2.4

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0368 defines the following codes:

CodeDisplayDefinitionCommentsVersion
AB Abortadded v2.4
AF Aliquot From containerSee desc. belowadded v2.8
AT Aliquot To containerSee desc. belowadded v2.8
CL Clearadded v2.4
CN Clear Notificationadded v2.4
DI Disable Sending Eventsadded v2.4
EN Enable Sending Eventsadded v2.4
ES Emergency -stopadded v2.4
EX Execute (command specified in field Parameters (ST) 01394)added v2.4
IN Initialize/Initiateadded v2.4
LC Local Control Requestadded v2.4
LK Lockadded v2.4
LO Loadadded v2.4
PA Pauseadded v2.4
RC Remote Control Requestadded v2.4
RE Resumeadded v2.4
SA Samplingadded v2.4
SU Setupadded v2.4
TT Transport Toadded v2.4
UC Unlockadded v2.4
UN Unloadadded v2.4

Dit code systeem http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0368 definieert de volgende codes:

CodeDisplayDefinitionCommentaarVersie
AB Afbrekenadded v2.4
AF Aliquot uit containerZie omschrijving hieronderadded v2.8
AT Aliquot naar containerZie omschrijving hieronderadded v2.8
CL Wissenadded v2.4
CN Wis meldingadded v2.4
DI Versturen event deactiverenadded v2.4
EN Versturen events activerenadded v2.4
ES Noodstopadded v2.4
EX Uitvoeren (commando gespecificeerd in veld Parameters (ST) 01394)added v2.4
IN Initialiseren/Startenadded v2.4
LC Lokaal besturingsverzoekadded v2.4
LK Vergrendelenadded v2.4
LO Ladenadded v2.4
PA Pauzerenadded v2.4
RC Extern besturingsverzoekadded v2.4
RE Hervattenadded v2.4
SA Sampelenadded v2.4
SU Instellingenadded v2.4
TT Transport naaradded v2.4
UC Ontgrendelenadded v2.4
UN Uitladenadded v2.4