Release 4

4.3.15.433 HL7 Version 2 Table 0433

Vocabulary Work Group Maturity Level: N/AExternal Use Context: Any

This is a table defined as part of HL7 v2 .

Summary

Code System URL:http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0433
Value Set URL:http://terminology.hl7.org/ValueSet/v2-0433
Version:2.9
Name:v2.0433
Title:v2 Precaution code
Definition:

FHIR Value set/code system definition for HL7 v2 table 0433 ( Precaution code)

OID:??
CodeSystem ResourceXML / JSON
ValueSet ResourceXML / JSON

Note: V2 code systems may or may not be case sensitive. V2 Code systems will have the CodeSystem.caseSensitive correctly populated in a future version of this specification.

This value set is not currently used

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0433 defines the following codes:

CodeDisplayDefinitionVersion
A en: Aggressive
de: agressiv
nl: Aggressief
added v2.4
B Blindadded v2.4
C en: Confused
de: konfus
nl: Verward
added v2.4
D en: Deaf
de: taub
nl: Doof
added v2.4
I en: On IV
nl: Aan infuus
added v2.4
N en: Do not resuscitate
nl: "Geen-code" (bijv. niet reanimeren)
added v2.4
O en: Other
de: sonstiges
nl: Anders
added v2.4
P en: Paraplegic
nl: Dwarslaesie
added v2.4
U en: Unknown
de: unbekannt
nl: Onbekend
added v2.4

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0433 defines the following codes:

CodeDisplayDefinitionVersion
A Aggressiveadded v2.4
B Blindadded v2.4
C Confusedadded v2.4
D Deafadded v2.4
I On IVadded v2.4
N Do not resuscitateadded v2.4
O Otheradded v2.4
P Paraplegicadded v2.4
U Unknownadded v2.4

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0433 defines the following codes:

CodeDisplayDefinitionVersion
A agressivadded v2.4
B blindadded v2.4
C konfusadded v2.4
D taubadded v2.4
I added v2.4
N added v2.4
O sonstigesadded v2.4
P added v2.4
U unbekanntadded v2.4

Dit code systeem http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0433 definieert de volgende codes:

CodeDisplayDefinitionVersie
A Aggressiefadded v2.4
B Blindadded v2.4
C Verwardadded v2.4
D Doofadded v2.4
I Aan infuusadded v2.4
N "Geen-code" (bijv. niet reanimeren)added v2.4
O Andersadded v2.4
P Dwarslaesieadded v2.4
U Onbekendadded v2.4